EEF keskusteli hevosten hyvinvoinnista kotitalleilla

EEF keskusteli hevosten hyvinvoinnista kotitalleilla

Euroopan ratsastajainliitto (EEF) järjesti aiemmin huhtikuussa paneelikeskustelun hevosten hyvinvoinnista ja sen parantamisesta kotitalleilla.

Huomioiden Equine Ethics & Wellbeing -komitean työn tulokset ja viimeaikaiset korkean profiilin tapaukset epäasiallisista koulutusmenetelmistä, EEF piti tärkeänä keskustella asiasta kansallisten liittojen jäsenten kanssa.

Ennen keskustelua toteutettiin kysely, jotta saataisiin tietoa ja kokemuksia treenimenetelmistä kotitalleilla. Kyselyyn vastasi yli 9000 henkilöä, joista 94 % oli Euroopasta ja suurin osa identifioitui kansallisen tason ratsastajiksi. Kysely osoitti, että tällaiset ongelmat ovat olemassa jo ruohonjuuritasolla, eivätkä koske vain kansainvälisiä urheilijoita tai kilpailijoita.

90 % vastaajista kertoi havainneensa hevosten huonoa kohtelua kotitalleilla ja näistä tapauksista 58 % oli viimeisen kuuden kuukauden aikana. Vastaajia pyydettiin pohtimaan, mikä johtaa tällaiseen käytökseen. Valtaosa olikin sitä mieltä, että lajin taloudelliset vaikutukset, kilpailupaineet sekä tuomarien taso kilpailuissa kannustavat koulutusmenetelmiin, jotka ovat ristiriidassa hevosen hyvinvoinnin kanssa. Erityisesti kouluratsastuksen tuomarointijärjestelmä nostettiin esille. Nämä havainnot muodostivat paneelikeskustelun pohjan.

Paneelissa keskustelemassa olivat Roly Owers, World Horse Welfaren toimitusjohtaja, Jackie Potts, International Grooms Associationin perustajajäsen, Constanze Winter, Saksan Ratsastusliiton (Deutsche Reiterliche Vereinigung / FN) pääjuristi, Johan Fyrberg, Ruotsin Ratsastusliiton (Svenska Ridsportförbundet) pääsihteeri sekä EEF:n edustajana Ulf Bromster.

Tilaisuuden alussa EEF:n presidentti Theo Ploegmakers toi selvästi esille, että hevosten hyvinvointi on aina etusijalla. – Kyse ei ole siitä, että olisimme vaativia, vaan siitä, että jokainen hevonen ansaitsee huolenpitoa. Meidän täytyy tutkia, mikä on meidän tai kansallisten liittojemme hallinnassa ja antaa näille liitoille valtuudet säädösten täytäntöönpanoon, kehittää koulutusta ja suojella hevosta, joka on lajimme keskiössä, hän jatkoi.

Raportointijärjestelmän haasteet ja tallityöntekijöiden asema

Keskustelu alkoi puhumalla raportoinnista ja siitä, ettei kyselyyn vastanneiden keskuudessa ollut yksimielisyyttä raporttien käsittelystä. Kuka raportit käsittelee ja millaisia logistisia haasteita raporttien käsittely aiheuttaa? Nämä havainnot saivat vahvistusta Jackie Pottsilta, joka korosti, että järjestelmästä huolimatta tallityöntekijät ovat hyvin haavoittuvassa asemassa raportoidessaan työnantajistaan.

Roly kertoi World Horse Welfaren raportointikeskuksen taustoista, joka toimiakseen vaatii huomattavia resursseja, kun taas Constanze antoi näkemyksiä siitä, kuinka paljon todisteita tarvitaan tietyn asian käsittelemiseksi. Tämä luo suuria haasteita koko raportointijärjestelmän rakenteelle. Saksassa on epävirallisia raportointimenetelmiä, joissa eri alueille on nimetty henkilö, jonka kanssa voi keskustella ja joka voi auttaa lievemmissä tilanteissa.

Tähän keskusteluun liittyi läheisesti myös tarve tutkimuksille, jotka auttavat tarjoamaan parempia näkemyksiä hevosen hyvinvointioikeuksista. Aihealue kehittyy jatkuvasti ja se hyötyisi laajemmasta yhteistyöstä alan sisällä. Ruotsi osoitti vahvoja yhteistyöpyrkimyksiä erityisesti pohjoismaisten naapureidensa kanssa aloittaakseen keskustelut ja toimet, kuten kouluratsastusfoorumin järjestämiseksi useiden avaintoimintojen viemiseksi eteenpäin.

Kulttuurimuutos ja jatkuva koulutus

Keskustelu kääntyi myös laajempiin tekijöihin, jotka vaikuttavat huonoihin treenikäytäntöihin, jotka kyselyyn vastaajien mukaan liittyvät jo mainittuun rahaan, kilpailemisen paineisiin sekä ja kouluratsastuksen tuomarointiin. Tähän vaaditaan niin asenteen kuin kulttuurinkin muutos, jotta epäasianmukaisista menetelmistä luovutaan, luoden selkeät koulutusjärjestelmät ja motivoiden yksilöitä ottamaan vastuuta yhdessä suurempien liittojen ja sidosryhmien kanssa.

Paneelin lopullinen keskusteluaihe oli, miten kehittää toimintaa juuri nyt. Roly tarjosi erinomaisia näkemyksiä kulttuurimuutoksen tarpeesta todeten, että ”standardi, jonka sivuutat, on standardi, jonka hyväksyt”. Tämä asettaa jatkuvan koulutuksen ja kehittämisen etusijalle.

Kuten keskustelu osoitti, hevosten hyvinvointistandardit kehittyvät ja asiat, jotka olivat hyväksyttäviä menneisyydessä, eivät enää ole. Kuitenkin näitä muutoksia tarvitsee jakaa eteenpäin ja kouluttaa erityisesti niitä, joilla on rooli valmentajina, ratsastuksenopettajina tai ovat muuten mukana toisten kouluttamisessa.

 

Tilaisuuden voi katsoa YouTuben kautta:

 

Lähde: European Equestrian Federation, kuvituskuva: Pixabay

 

Author Image
Toimitus