Tiedote: Ratsastajainliiton hallituksen päätökset koskien KT-tallia

Tiedote: Ratsastajainliiton hallituksen päätökset koskien KT-tallia

Suomen Ratsastajainliiton julkaisuvapaa tiedote

Ratsastajainliitto käynnistää kurinpitomenettelyn, antaa KT-tallille varoituksen ja määrää tehostetun seurannan

Suomen Ratsastajainliiton hallitus teki kokouksessaan 13.1. seuraavat päätökset liittyen jäsentalli KT-tallista tehtyihin ilmoituksiin ja sosiaalisessa mediassa julkaistuun videomateriaaliin. Hallitus käynnistää kurinpitomenettelyn KT-tallin ratsastuksenohjaajan hevosen sopimattoman kohtelun selvittämiseksi. Ratsastajainliiton hallitus antaa KT-tallille varoituksen, joka koskee erityisesti talliyrittäjän vastuuta ratsastuksenohjaajansa toiminnasta. KT-talli on Ratsastajainliiton (SRL) tehostetussa seurannassa seuraavat 12 kuukautta, jonka aikana arvioidaan päätösten vaikuttavuutta.

KT-tallilla tapahtuneesta ratsastuksenohjaajan toiminnasta laaditaan sääntöjen mukainen kurinpitovaatimus SRL:n kurinpitolautakunnalle. Videoilla esiintynyt ratsastuksenohjaaja ei enää jatka KT-tallin palveluksessa. SRL:n kilpailusääntöjen mukaan hevosen sopimaton kohtelu on aina kiellettyä kilpailussa ja kilpailun ulkopuolella. Hevosen sopimatonta kohtelua on teko tai laiminlyönti, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa hevoselle tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Videoilla esiintyvä ratsastuksenohjaaja on SRL:n kilpailusääntöjen sitoma henkilö.

Julkaistun videomateriaalin sekä 2.1.2023 KT-tallille suoritetun SRL:n tallineuvontakäynnin perusteella hallitus antaa KT-tallille varoituksen. Varoitus koskee erityisesti talliyrittäjien vastuuta videoilla esiintyvän ratsastuksenohjaajan toiminnasta. Hallitus määrää KT-tallin tehostettuun seurantaan 12 kuukauden ajaksi. Seuranta sisältää mm. ylimääräiset tallineuvontakäynnit, jotka toteutetaan korkeintaan kuuden kuukauden välein sääntöjen mukaisen ja jäsentallikriteerit täyttävän toiminnan varmentamiseksi.

Tapauksessa esitetyn materiaalin perusteella tallineuvonnan jatkaminen tukee paremmin tallin kehittämistä kuin erottaminen ja toimenpiteiden lopettaminen. Hallitus huomioi arviossaan, että SRL:n saamien tietojen mukaan talli on aloittanut toimet tilanteen korjaamiseksi. Hevosen sopimattomasta kohtelusta epäilty ratsastuksenohjaaja ei jatka tallin palveluksessa.

Hallitus arvioi tehtyjen päätösten vaikuttavuutta ja voi tehdä asiaan liittyviä jatkopäätöksiä, jos tehostetun seurantajakson aikana ilmenee näyttöä sääntörikkomuksista tai uusia puutteita jäsentallikriteerien noudattamisessa.

Ratsastajainliitto teki KT-tallille tallineuvontakäynnin 2.1.2023 yhdessä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) edustajan kanssa. KT-tallille on tehty myös valvontaeläinlääkärin ja kunnaneläinlääkärin eläinsuojelulain 39 §:ssä tarkoitettu epäilyyn perustuva tarkastuskäynti. Ratsastusohjaajan videolla nähtyä toimintaa tutkii eläinsuojeluviranomaisena poliisi.

Lisätietoa:

Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen, p. 050-3900066
Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto, p. 040-592 2721.

Author Image
Toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *